Disclaimer

SayCheeseToday B.V h.o.d.n. Wijnhuis (Kamer van Koophandel: 80989721), hierna te noemen Wijnhuis , verleent u hierbij toegang tot Wijnhuis.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. SayCheeseToday B.V behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid

SayCheeseToday B.V spant zich in om de inhoud van wijnhuis.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op wijnhuis.nl aangeboden producten worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze producten kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van SayCheeseToday B.V.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op wijnhuis.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met SayCheeseToday B.V. Voor op wijnhuis.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan SayCheeseToday B.V nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij SayCheeseToday B.V. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van SayCheeseToday B.V, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overige

De informatie op deze site kan op ieder gewenst moment door SayCheeseToday B.V. worden gewijzigd.